U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
Oefenplatform

 

OEFENPLATFORM! Onderzoek kwaliteit van leven, wonen en zorg

 

 

Beste bewoner


Hierbij vragen wij je medewerking aan een kwaliteitsonderzoek. We willen graag jouw ervaringen weten over het leven en de zorg die je geboden wordt in jouw woonzorgcentrum.

Daarom willen we je eerst voldoende informatie geven over dit onderzoek. Vooraleer je beslist om deel te nemen, vragen we je deze brief aandachtig door te lezen. Je kan steeds vragen stellen aan je zorgverleners of de onderzoekers (contactgegevens onderaan) wanneer iets niet duidelijk is of wanneer je meer informatie wil.

 

Waarom dit onderzoek naar mijn ervaringen?

Om kwaliteit van zorg, leven en wonen in dit woonzorgcentrum te verbeteren, willen we inzicht krijgen in ervaringen van de mensen die er wonen, zoals jij. Zo zullen we vragen stellen over hoe jij je voelt, wat je zoal doet tijdens de dag en welke zorg je krijgt. De informatie uit de vragenlijst willen we gebruiken om jouw woonzorgcentrum informatie te geven over de mening en ervaringen van de bewoners die hier verblijven. We willen ook aangeven waarin dit woonzorgcentrum verschilt van de andere.

 

Wie zijn de verantwoordelijken van deze studie?

Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse Overheid en wordt ook door hen gefinancierd. Het onderzoek gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de onderzoekers van Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. De Vlaamse ouderenraad voert het onderzoek mee uit.

 

Ben ik verplicht om deel te nemen?

Nee. Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijblijvend. Wanneer je niet deelneemt, dan heeft dat geen enkele invloed op de behandeling die je krijgt of op je relatie met de zorgverleners. Voordat het onderzoek start, zal je gevraagd worden om je toestemming te geven om jouw gegevens voor dit onderzoek te gebruiken. Wanneer je beslist om deel te nemen, kan je op elk tijdstip je toestemming intrekken en je hoeft hiervoor geen reden op te geven.

 

Wat gebeurt er als ik deelneem?

Je kan kiezen of je de vragenlijst zelf invult of samen met een enquêteur. Indien je de vragenlijst zelf invult, kan je kiezen of je dit op een computer of tablet doet, of op papier. Indien de enquêteur je begeleidt, zal hij of zij samen met jou de vragen overlopen. Dan noteert de enquêteur het antwoord dat jij geeft op de vraag. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten. Indien je om een of andere reden het invullen moet stoppen of als je te moe wordt, mag je altijd vragen om te pauzeren en later te herstarten. De enquêteur komt dan op een later moment nog eens langs om de vragenlijst af te maken.

 

Zal mijn deelname aan het onderzoek vertrouwelijk blijven?

Alle gegevens die van jou verzameld worden zullen vertrouwelijk behandeld worden. Jouw zorgverleners hebben geen toegang tot deze gegevens. Deelname heeft dus ook geen invloed op de dienstverlening die je krijgt in het woonzorgcentrum.

Wij verzamelen geen gezondheidsgegevens voor dit onderzoek. Wij verzamelen wel een aantal persoonlijke gegevens, zoals het woonzorgcentrum waarin je verblijft, je leeftijd, je geslacht, hoelang je in dit woonzorgcentrum woont, je opleidingsniveau en of je in België geboren bent. Deze gegevens worden vertrouwelijk en met de nodige zorgvuldigheid behandeld. 

De personen die bij het project betrokken zijn, zijn allemaal gebonden aan een vertrouwelijkheidsverplichting, ook de enquêteur. Zij kunnen met andere woorden gestraft worden indien ze je gegevens niet correct behandelen. Zo kan je in alle vrijheid jouw mening geven.

 

Heb je na het lezen en het krijgen van deze informatiebrief nog vragen? Dan kan je contact opnemen met een zorgverlener, met de enquêteur of met het onderzoeksteam van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg of de Vlaamse Ouderenraad. 
Kathleen Leemans - Hoofdonderzoeker Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg 
Email: kwaliteit.ouderenzorg@vikz.be of telefoon:  +32 496729338

 

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gebruikt om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes kunnen niet worden gecombineerd met uw ingevulde gegevens.